Регистрация на фирма

 

Цени за регистрация на фирма

Такси Хонорар Общо
Първоначална   регистрация на фирма
Регистрация на ET 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса 100 лв. 125 лв.
Регистрация на ЕООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 150 лв. 235 лв.
Регистрация на ООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 200 лв. 285 лв.
Вписване   на промени
Седалище, предмет на   дейност, фирмено наименование 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 100 лв. 119 лв.
Управление и   представителство (смяна на управител, назначаване на втори управител и др.) 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 100 лв. 125 лв.
Прехвърляне на дружествени   дялове 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 36 лв. –   Нотариална такса (това е минималното и обикновено е толкова, освен ако   дяловете се прехвърлят на висока цена, при което таксата ще е %) 200 лв. 255 лв.
Прехвърляне на   търговско предприятие 15 лв. – ТР (едноличен търговец) / 50 лв. – ТР (за случаите извън ЕТ) 4 лв. – Банкова   комисионна + Нотариална   такса  – зависи на каква цена се   прехвърля предприятието (мин. 36 лв.) 200 лв. 255/290 лв.
Промяна на   капитала, преобразуване Варира По договаряне  По договаряне
Обявяване   на ГФО 20 лв. – ТР 2 лв. – Банкова   комисионна 50 лв. 72 лв.