Счетоводни услуги цени

 Цени на счетоводни услуги-ПРОМОЦИЯ 2017 г.! „Чакърски и Синове” ЕООД предлага с до 20 % отстъпка от месечния абонамент за клиенти сключили договор за счетоводно обслужване до 30.09.2017 г. За новорегистрирани фирми сключили договор до края на септември 2017 г. получават следните допълнителни бонуси-50% отстъпка от таксата за годишно приключване за 2017г.

Цени на счетоводни услуги-абонаметно месечно счетоводно обслужване /лв./

Вид клиенти Цени на фирми
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ДДС 100 лв/80 лв
Счетоводни услуги за  фирми с от 21 до 40 документа месечно нерегистрирани по ДДС 120 лв/100 лв
Счетоводни услуги        за фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ДДС 140 лв/120 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегигистрирани по ДДС 170 лв/140 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ДДС по договаряне
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ДДС 150 лв/120 лв
 Счетоводни услуги за фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ДДС 180 лв/150 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ДДС 250 лв/200 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ДДС 300 лв/250 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 200 документа месечно регистрирани по ДДС 500 лв/400 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 201 документа месечно регистрирани по ДДС по договаряне

Документ е всяка проста или сложна операция,документираща стопански последици.

Цените за фирми с: чуждестранно участие,туристически услуги,сдружения с нестопанска цел,фондации,транспорт са с 50% по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 2 души. При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
Над 2 души По 10 лв.за всяко лице над 2-те лица

Еднократни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужване

 • Годишно приключване : 1 месечно възнаграждение.
 • Обработка на стари периоди-50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.                                                                                                                                                                   Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
До 2 придобивания/ изпращания на месец 20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец 100+5 лв. за всеки ред над 20
 • Междинни отчети 50 % от месечното възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Попълване на годишна декларация на физическо лице 50 лв.
 • Регистрация по ДДС 100-200 лв.
 • Счетоводни и данъчни консултации 20 лв. на час.
 • Фирма, която не извършва дейност 50 лв. за годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Данъчни ревизии – 2 % от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват) но не по-малко 100-200 лв.
 • Проверки от институции – 2 % от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват) но не по-малко 100-200 лв.
 • Счетоводни одити – 1 месечно възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми – 200лв.
 • Документи за подновяване на заеми – 200лв.
 • Изготвяне на документи за кандидатсване за лизинг – 200лв.
 • Взимане на документи от офиса на клиента 30 лв.

Годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документи Цена на годишно счетоводно приключване
до 50 док. 200 лв
от 51 до 100 док. 300 лв
от 101 до 200 док. 400 лв
над 201 док. по договаряне

Цените за фирми с: чуждестранно участие,туристически услуги,сдружения с нестопанска цел,фондации,транспорт са с 50% по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Месечна абонаментна обработка само на заплати
Брой персонал Цена
до 5 души 50 лв
от 6 до 10 души 100 лв
Над 10 души 100 лв.+ по 10 лв. на брой персонал

Всички цени са ориентировачни Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота