Category: Новини

Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде...

More

НАП проверява фирми с големи суми в касите си

Национална агенция за приходите започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са...

More

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Става въпрос за предложението юридическите лица,...

More

НАП казва колко данъци дължим по телефона

НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез колцентъра си. На практика това означава, че гражданите и фирмите с ПИК ще могат...

More

НАП изпраща имейл съобщения до физически лица, които не са заплатили в срок дължимите си данъци.

НАП изпраща имейл съобщения до физически лица, които не са заплатили дължимите си задължения за данъци върху доходите в срок. Ако лицата са погасили частично своите задължения също получават съобщение, което ги подсеща да изчистят...

More

На втори май приключи подаването на годишни декларации на физически лица

Почти половината от тях са подадени с електронен подпис или ПИК. Останалата част от тях са подадени на ръка или по пощата. Всяка година се увеличават лицата, които подават по електронен път декларацията си....

More

НАП изпраща имейл съобщения до дружествата, които не са си платили в срок корпоративните данъци

НАП изпраща имейл съобщения до дружествата, които не са си платили в срок до 31.03.17г. корпоративните данъци. Съобщението се изпраща до всички дружества, които не са заплатили в пълен размер данък печалба независимо от неговия размер. За...

More

До 31.10.2017г. дружествата трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител

За всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. дружествата следва да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всеки служител. Срокът за подаване...

More

Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

  Срокът за подаване на декларациите изтича на 31 март. При подаване на декларациите може да се ползва 1% остъпка, ако данъка също е внесен преди м.31.03.17г. Ако те бъдат подадени по електронен път, може да се...

More