Category: Новини

Бюджет 2018г.-какво ново?

Минималната заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Предвижда се през 2019г. и 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв....

More

Фирмите погасяват по-бързо просрочените си задължения към НАП през 2017г.

През 2017г. благодарение на новия подход на НАП  „активен контакт с клиенти“, фирмите могат да сключат  споразумение  с държавните органи, с което да  разсрочат задълженията си ,за да ги изплатят по-лесно на части. Благодарение...

More

НАП засилват контролното производство

Служителите на НАП ще извършват масови проверки след работно време, през почивните дни и официалните празници. Целта на проверките е да се установи дали има укриване на доходи през проверявания „неработен“ период.

More

НАП дава втори шанс на фирми с големи касови наличности да подадат коригиращи декларации

При направените масови проверки НАП установи сериозни нарушения. Дружествата не могат да обяснят къде се намират парите в брой, които са отразени в годишните им отчети.Голям е дела на фирмите с касова наличност над...

More

Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде...

More

НАП проверява фирми с големи суми в касите си

Национална агенция за приходите започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са...

More

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Става въпрос за предложението юридическите лица,...

More

НАП казва колко данъци дължим по телефона

НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез колцентъра си. На практика това означава, че гражданите и фирмите с ПИК ще могат...

More

НАП изпраща имейл съобщения до физически лица, които не са заплатили в срок дължимите си данъци.

НАП изпраща имейл съобщения до физически лица, които не са заплатили дължимите си задължения за данъци върху доходите в срок. Ако лицата са погасили частично своите задължения също получават съобщение, което ги подсеща да изчистят...

More